Zgłoszenie dziecka

Czyje fantazje realizujemy?

Fundacja Dziecięca Fantazja spełnia marzenia dzieci w wieku od 3 do 18 latnieuleczalnie i przewlekle chorych oraz cierpiących na schorzenia zagrażające ich życiu.

Kto może zgłosić dziecko?

Dziecko może zgłosić się samo lub być polecone przez rodziców, opiekunów, lekarzy, pielęgniarki lub inne osoby bliskie dziecku.

Jak zgłosić dziecko?

W celu zgłoszenia dziecka, prosimy o pobranie formularza (do pobrania tutaj), jego wypełnienie i odesłanie zgłoszenia mailem pod adres: info@f-df.pl. Przy wysyłce prosimy o załączenie zdjęcia dziecka. Prosimy o niewypełnianie formularza on-line. Za utrudnienia przepraszamy.

*Marzenia o laptopie lub komputerze realizujemy dzieciom, które ukończyły 6 lat.

**Zgłoszenie dziecka oznacza jednoczesną zgodę rodziców/opiekunów na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka (przed i po realizacji fantazji) w materiałach marketingowych i prasowych Fundacji oraz Sponsorów: mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych, prasie i materiałach drukowanych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.)

Załóż Subkonto

Od 1 stycznia 2016 przychylając się do próśb zakładamy dla Podopiecznych indywidualne subkonta.

Aby założyć subkonto w Fundacji Dziecięca Fantazja należy złożyć następujące dokumenty:

1. Prośbę o udostępnienie konta Fundacji w celu zbierania środków na koszty leczenia w kraju i za granicą, rehabilitację, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, spełnienie marzenia  dziecka, z imieniem i nazwiskiem dziecka. W nagłówku proszę wpisać wszelkie dane kontaktowe: adres, telefon, e-mail, oraz załączyć zdjęcia dziecka i opis choroby.

Powyższą prośbę można  przesłać na formularzu zgłoszeniowym  dostępnym powyżej.

Jest to pierwszy dokument na podstawie, którego podpisujemy porozumienie

2. Egzemplarze Porozumienia (2 szt), podpisane najlepiej przez obydwu opiekunów – można je otrzymać  mailowo w odpowiedzi na prośbę.

3. Oświadczenie o dochodach w rodzinie odręcznie napisane, oświadczenie z dopiskiem, że opiekunowie są w trudnej sytuacji finansowej.

4. Zaświadczenie lekarskie, wypis ze szpitala lub inną dokumentację medyczną – kopie wraz z podaniem kontaktu do lekarza prowadzącego lub placówki medycznej w celu weryfikacji.

5. Kopię Orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli jeszcze się nie posiada, to należy wystąpić o takie zaświadczenie do MOPS-u lub GOPS-u w zależności od miejsca zamieszkania

6. Po weryfikacji, podpisaniu Porozumienia Fundacja sporządza opis, apel dziecka i zamieszcza go w celu pozyskania sponsorów oraz przekazuje opiekunom w celu samodzielnego pozyskiwania  środków

7. W chwili gdy uzbierają się środki na koncie, będzie można wystąpić o refundację  m in. kosztów leczenia, zakupu sprzętu  rehabilitacyjnego,  zabawek rehabilitacyjnych, interaktywnych,  remontów pokoju, zakupu mebli, wyjazdów rehabilitacyjnych itp.

8. Deklarację członkowską podpisaną przez  zainteresowanego  lub obydwu opiekunów w przypadku  osób niepełnoletnich.

- refundacja kosztów leczenia;

- rozliczenie operacji;

- rozliczenie kosztów dojazdów;

- wniosek o zaliczkę na leczenie;

- wniosek o zwrot kosztów leczenia;

Należy skopiować sobie formularze lub ściągać ze strony internetowej tak, żeby rozliczać się za ich pomocą

Zgłoszenie wyjazdu na leczenie zagranicą:

1. Należy przysłać: Wniosek o zaliczkę,

2. Dodatkowo należy dołączyć pismo z kliniki, potwierdzające termin i koszty zabiegu

3. Wyjeżdżając na operację proszę zabrać ze sobą potwierdzenie przelewu zaliczki na konto kliniki

Poza tym do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie.

Podstawowe zasady przekazywania 1% podatku:

1. Podatnik wskazuje numer KRS fundacji oraz kwotę 1% w zeznaniu podatkowym.

2. W jednym PIT podatnik może przekazać odpis 1% podatku tylko dla 1 OPP.

3. Podatnik może podać dodatkowe informacje np. wskazać konkretny cel w rubryce Informacje uzupełniające; informacje te zostają przekazane OPP jako uszczegółowienie danych do końca miesiąca  września  w  roku, w którym złożona była deklaracja.

4. Podatnik ma prawo udostępnić swoje dane osobowe zakreślając odpowiednią rubrykę.

5. Podatnik ma prawo przekazać 1% OPP także w korekcie zeznania.

6. Aby przekazać 1% podatku należy złożyć zeznanie w terminie oraz wpłacić należny podatek dochodowy  również w terminie.

7. Urzędy skarbowe przekazują 1% podatku na konto OPP do końca sierpnia roku w którym złożona była deklaracja.

8. Do końca września Ministerstwo Finansów przekazuje zestawienie dotyczące wpłat z 1%

Numer konta:

Środki pieniężne pozyskiwane przez Podopiecznych w wyniku indywidualnych apeli kierowanych do określonego adresata i ze zbiórek publicznych gromadzone są na koncie Fundacji:

FUNDACJA DZIECIĘCA FANTAZJA

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

NR subkonta: 84 1930 1523 2310 0345 8400 0002

z dopiskiem: imię i nazwisko Podopiecznego lub nazwa zbiórki

Załączniki do pobrania tutaj.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy info@f-df.pl

 

Newsletter

Sponsorzy

Jesteśmy na

Youtube NK